O PODNEBJU SLOVENIJE

V Sloveniji se stikajo različne naravne enote, zato je raznoliko tudi podnebje. Podnebje določajo dejavniki:

  • Geografska lega: Slovenija je v zmerno toplem pasu.
  • Relief: Na S in SZ  je gorski svet, proti vzhodu pa prehaja v gričevje in ravnine.
  • Oddaljenost od morja: Lega ob Jadranskem oceanu in bližina Atlantika imata ključni pomen za prehajanje vlažnih zračnih gmot nad Slovenijo.

TIPI PODNEBJA V SLOVENIJI

Prisotna so tri podnebja, ki prehajajo druga v drugo:

  1. ZMERNO CELINSKO PODNEBJE v osrednji in vzhodni Sloveniji
  2. GORSKO PODNEBJE v alpskem svetu
  3. SUBMEDITERANSKO (SREDOZEMSKO) PODNEBJE zahodno od Alpsko-Dinarske pregrade

KOLIČINA PADAVIN

Največja količina padavin je na območju gorskega podnebja. Količina se zmanjšuje proti severovzhodu Slovenije.

Vzrok za največjo količino padavin v goratem delu Slovenije je dviganje zračnih gmot, ohlajanje zraka in izločanje padavin pri Alpsko-Dinarski pregradi.  Vlažne in relativno tople zračne gmote jugozahodni veter pomika tako, da je smer premikanja pravokotna na Alpsko-Dinarsko pregrado. V Julijcih je zato največja količina padavin (3200 mm letno). Gre za orografske padavine.

Med meseci in letnimi časi so v Sloveniji opazne razlike, a nimamo izrazito suhega ali mokrega dela leta.

SPREMINJANJE KOLIČINE PADAVIN SKOZI LETO

Pri sredozemskem podnebju sta prisotna dva maksimuma padavin spomladi in jeseni. Pri gorskem podnebju je največ padavin jeseni, malo manj pa pozno spomladi in v začetku poletja. Na vzhodu države, kjer je območje celinskega podnebja, je največ padavin poleti (poletne plohe in nevihte), najbolj suho pa je v zimskih mesecih.

TEMPERATURA

Tip podnebja določa temperaturne razmere nekega območja. Na te vpliva tudi relief (nadmorska višina, rastlinski pokrov in izpostavljenost terena).

Temperatura zraka se manjša z nadmorsko višino. Povprečna letna temperatura se za 0,6 °C spusti na vsakih 100 metrov nadmorske višine.

Na temperaturne razmere vpliva tudi osončenost pobočja. Na prisojnih pobočjih so višje povprečne letne temperature kot na osojnih.

V zaprtih kotlinah in dolinah se v hladni polovici leta pojavljajo jezera hladnega zraka s temperaturnim obratom (temperatura z višino narašča namesto, da bi padala). Ta pojav se imenuje INVERZIJA, o tem pa si več lahko prebereš TUKAJ.

Na povprečno letno temperaturo nekega območja vplivata relief in morje. Najvišja je blizu morja, v Vipavski dolini in Goriških Brdih. Topleje je  tudi v ostalih obsredozemskih pokrajinah in v nižinah vzhodne Slovenije. Najhladneje je v gorah.

Za temperaturo v Sloveniji je značilen dnevni in sezonski potek.

  • Najvišje temperature so okoli 14. ure, najnižje pa pred sončnim vzhodom.
  • Najtopleje je julija, v gorah pa avgusta.
  • Najhladneje je januarja, v gorah pa februarja.

VETER

Slovenija (z izjemo obsredozemskega dela) ni prevetrena dežela. Zaradi tega je v zimskih mesecih v notranjosti pogosto megla.

V Obsredozemskih pokrajinah je v hladnih mesecih značilna burja – močan in sunkovit veter. Burja je tako pogosta, da se kaže tudi v naravi (krošnje dreves, odnašanje zemlje).

Na vznožju Karavank piha karavanški fen – enakomeren in razmeroma topel ter suh veter. Ta je manj pogost kot burja, saj se zgodi le enkrat ali dvakrat na leto. Seže tudi v Julijske Alpe in Ljubljansko kotlino.

Močnejši vetrovi so v visokogorju ob spremembah vremena, drugod prevladujejo krajevni vetrovi, ki nastanejo zaradi razgibanosti reliefa in temperaturnih razlik.

 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE


LITERATURA:

Kolenc-Kolnik, K. (2004). Učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS.

Zorn, M., Komac, B. (2016). Naša družba 5. Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS.